Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Uw persoonsgegevens (die u via het contact/bestelformulier achterlaat c.q. die wij noteren als u klant wordt/bent van Eigennummer.nl) worden verwerkt door:
Eigennummer.nl
Onze contactgegevens: info@eigennummer.nl, tel. 085 303 1600.
Ons privacyteam is te bereiken via info@eigennummer.nl

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Doeleinden

 

 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • Om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;
 • Voor het beheren van klantrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;
 • Voor het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief of remarketing.

Rechtsgronden

 

 • Overeenkomst: als u een overeenkomst met ons hebt of hebt gehad, verwerken wij uw naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum, welke dienst u bij ons afneemt, abonnementsvorm en telefoonnummer(s); als u contact met ons opneemt, leggen wij de door u gestelde vraag en opgegeven gegevens vast om de vraag te kunnen beantwoorden en de acties te kunnen uitvoeren die nodig zijn om u een goede oplossing te bieden). Denk ook aan nummerweergave en notaspecificatie.
 • Toestemming: als u bijvoorbeeld toestemming geeft voor toezending van de nieuwsbrief.
 • Gerechtvaardigd belang van Eigennummer.nl: zoals planning, beheer en beveiliging van ons netwerk, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, verbeteren van de dienstverlening, informeren over gebruiksmogelijkheden, marketing- en verkoopactiviteiten, verstrekking aan derden, incasso en verkoop/overdracht van vorderingen of contracten, nummerweergave, notaspecificatie.

Worden uw gegevens nog verder aan derden verstrekt?

Ja, Eigennummer.nl schakelt derde partijen in bij bepaalde netwerkdiensten en het uitvoeren en ondersteunen bij klantvragen. Als deze derden bij het uitvoeren van hun diensten toegang hebben tot uw gegevens, dan hebben wij de nodige contractuele en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen voor de bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Ook als Eigennummer.nl met een partij werkt van buiten de Europese Economische Ruimte, maken we duidelijke afspraken om te zorgen voor de veiligheid van uw gegevens.

Bent u verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken? Wat als u de gegevens niet verstrekt?

Als u een overeenkomst met Eigennummer.nl hebt/afsluit, hebben wij de gevraagde gegevens nodig om die te kunnen uitvoeren. Als u informatie bij ons opvraagt, moeten wij u kunnen benaderen om op uw bericht te reageren. Zonder deze gegevens kunnen wij u dan niet van dienst zijn.

Hoe kunt u bij ons inzage in de verwerkte persoonsgegevens vragen?

En hoe zit dat met rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens/intrekken van uw toestemming of als u gebruik wilt maken van het recht op dataportabiliteit of als u een klacht hebt of bezwaar wilt maken rond de verwerking van uw persoonsgegevens?
Neem hiervoor contact op via info@eigennummer.nl.
Wij zullen uw verzoek dan in elk geval binnen de vereiste termijn van 30 dagen afhandelen.

Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan via de website van de Autoriteit.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Eigennummer.nl bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens gebruiken. Hoelang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en waarvoor we ze verwerken. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Als u een abonnement bij Eigennummer.nl hebt, dan worden uw persoonsgegevens in ieder geval tijdens de looptijd van uw abonnement bewaard. Uw niet-gespecificeerde factuur bewaren wij maximaal zeven jaar. Om fiscale redenen zijn wij wettelijk verplicht de factuur zo lang te bewaren. Uw gespecificeerde factuur en uw belgegevens worden voor factureringsdoeleinden maximaal zes maanden bewaard. Verbruiksgegevens die worden verwerkt om ervoor te zorgen dat u bereikbaar bent, worden maximaal twee weken bewaard voor netwerkdoeleinden. Ook als u niet actief communiceert.

Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij zorgen voor passende organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Meer informatie over de genomen maatregelen vindt u op eigennummer.nl/privacy-en-cookieverklaring.

Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens zoveel mogelijk binnen de EU (Nederland), alleen onze nieuwsbrief wordt verzonden via een in de VS gevestigde partij (Campaign Monitor).

Worden uw gegevens gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling)?

Nee, dat doen wij niet.

Wijziging privacyverklaring

Als daar een goede reden voor is, passen wij deze privacyverklaring aan. U kunt altijd de actuele versie nalezen op eigennummer.nl/privacy-en-cookieverklaring.

Cookieverklaring

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op onze websites worden cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier ‘cookie’ genoemd), gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytics cookies);
 • De bezoeker in staat te stellen om direct te interacteren met bepaalde social media (social media cookies), en
 • De bezoeker te voorzien van (gepersonaliseerde) advertenties (advertentiecookies)

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Nedbase of die van een derde partij. Voor het gebruik van social media cookies en advertentiecookies is uw voorafgaande toestemming vereist. Deze verstrekt u door na het bezoeken van de homepage gebruik te blijven maken van de website.

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

Analytics cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google en in het privacybeleid van Google Analytics.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?

Hieronder staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken naast de analytische, technische en functionele cookies. Sommige cookies gebruiken wij zelf, maar voor andere cookies schakelen wij derde partijen in. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring.

Let op: De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.